Przepusty


Przepusty – to rodzaj rur, który jest szeroko stosowane w rolnictwie, budownictwie do kierowania wody. Ta rura jest często stosowana w przypadkach, gdy ścieki powinny być przetwarzane, np. dla odpływu wody deszczowej. Przepusty mogą być również używane do odprowadzania wody z jednej strony drogi do innej lub przez przeszkodę. Przepuste można używać pod drogami, podjazdami, lub  torami kolejowymi. Przepusty, zazwyczaj krótkie długości i otwarte na obu końcach. Ta rura sztywna i jest w stanie wytrzymać znaczne obciążenia. W S&H IMEX, dostarczamy ogromny wybór przepustów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się o rodzajach przepustów, jakie obecnie mamy na magazynie.

Stalowe Pale z uzywanych rur


Pale ze stalowych uzywanych rur są używane do rozwiązania wielu zadań budowlanych. Na przykład aby przenieść obciążenie na pale przy słabych glebach lub na skalne podłoże głęboko pod ziemią przy budowie wysokich budynków. Stalowe pale mogą być również używane do tworzenia trwałego fundamentu, aby zapobiec erozji mostów, portów, lub dla budynków znajdujących się w strefach przybrzeżnych. Istnieje wiele rodzajów stalowych palach.
Dostarczamy używane rury do wszystkich rodzajów stalowych palach.

Stalowe pale


Stalowe pale mogą
być zrobione z używanych rur stalowych o dużej i małej średnicy. Oni mogą być zanurzone w ziemię z otwartym końcem pozwalając glebie wypełniać stalową pale, albo ze stożkową końcówką. Pale z otwartym końcem i ze stożkową końcówką po instalacji w glebie mogą być wypełnione betonem w celu zwiększenia nośności. Pale z uzywanych rur można zrobić o dowolnej długości, skracać, albo spawać części między sobą. Tak jak stalowe pale mogą przenosić duże obciążenia i być dowolnej długości, są one często wykorzystywane do budowy różnych obiektów.